گیاهان دارویی و روغن های استخراجی در تغذیه طیور

با هدف تولید حیوانات فارمی سالم و “طبیعی” از جمله طیور، و با هدف آلودگی هرچه کمتر محیط زیست و تغییر اکوسیستم ، روشهای پرورش و از جمله تغذیه دچار تحول شده و در این رابطه قوانین و استانداردهای متعددی برای کیفیت مواد اولیه و خوراک طیور وضع شده‌اند. با حذف و محدودشدن استفاده از ترکیبات آنتی‌بیوتیکی ، محرکهای رشد آنتی‌بیوتیکی و سایر ترکیبات شیمیایی و ادامه این روند در آینده ، افزودنی‌های طبیعی جایگزین مواد حذف شده گردیده‌اند، طوریکه در صنعت طیور بسیاری از کشورها افزودنی‌های طبیعی جایگزین آنتی بیوتیک ها شده‌اند. در کشورهایی که تاکنون قانون منع استفاده از این ترکیبات باجراء در نیامده است ، بعلت آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان و فشار افکار عمومی برای تولید فرآورده‌های فارمی “طبیعی” و حفظ محیط زیست، مصرف این‌گونه ترکیبات کاهش و محدود گشته است. با منع و یا محدود شدن استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی ، افزودنی‌های طبیعی و بویژه در دو دهه اخیر، تولید و در دسترس صنعت طیور قرار گرفته‌اند که بنام افزودنی‌های نو پدید نیز نامگذاری شده‌اند.
یکی از جایگزین‌های آنتی‌بیوتیک می‌تواند گیاهان دارویی و عصاره آنها و یا روغن‌های فرار استخراجی از آنها باشد که به واسطه فعالیت ضد ‌میکروبی‌شان شناخته شده‌اند. ترکیباتی که بنام روغن‌های فرار استخراجی شناخته می‌شوند، روغن‌های فرار از محصولات گیاهی هستند که بوسیله بخار و یا تقطیر آب یا فعالیت آنزیمی به دنبال تقطیر آب، استخراج می‌شوند و بعضی از آنها نیز به صورت سنتتیک تولید می‌شوند. اکثر روغن‌های فرار استخراجی مرکب از مخلوط هیدروکربن‌ها، ترکیبات اکسیژن‌دار مانند الکل، استرها، آلدهیدها، کتون‌ها و درصد کوچکی باقیمانده غیر فرار مانند پارافین و واکس می‌باشد. در خصوص ویژگی تحریک کنندگی اشتها، اثرات ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانتی مدراکی وجود دارد
محققین پیشنهاد کردند که اثرات عصاره گیاهی در حفظ سلامت حیوان می‌تواند به واسطه عوامل زیر باشد:
گیاهان دارویی و ترکیبات فعال آنها می‌تواند به عنوان محرک اشتها، محرک تولید بزاق، افزایش تولید شیره معدی و پانکراس ، تحریک آنزیم‌های اندوژنوسی، یک عمل شبیه آنتی‌بیوتیک در برابر میکروارگانیسم‌های روده‌ای با کاهش ضخامت پرز و در نتیجه کاهش متابولیسم پروتئین سلول روده و تنظیم فلور میکروبی دستگاه گوارش و ویژگی آنتی‌اکسیدانت (اکسیداسیون پائین‌تر اسیدآمینه) استفاده شوند. هر چند اهمیت این فاکتورها به روشنی برای جوجه‌ها مشخص‌نمی‌باشد.

By :
Comments : Off
About the Author | درباره نویسنده