каталог бесплатных wap сайтов бесплатно скачать
               


 
 

 


Kufunga macho in english

Kuna matumizi ya vyombo vya habari (runinga) ambavyo ni …Sheria ya jinai, inayojulikana pia kama sheria ya kuadhibu, inahusisha makosa na adhabu. Kimbunga ni diwani inayozungumziwa juu ya mawaidha mbali mbali katika maisha pamoja na suala zima la ujenzi wa jamii mpya. By using our services, you agree to our use of cookies. 1 2. Question: 1. taxi-~ n teksi. 10 mwenendo, desturi good old ~s desturi njema za zamani. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. ~ nail n ukucha wa kidole cha mguu. C,c n 1 herufi ya tatu katika alfabeti ya Kiingereza. see one's ~ (clear) to doing sth ona jinsi/namna ya kufanya mambo; -wa na hakika ya kufanya jambo. cab n 1 teksi, gari la kukodisha. Another word for macho: manly, masculine, butch, two-fisted, tough | Collins English Thesaurus. 3 mia (katika namba za Kirumi). Online Kiswahili Dictionary. Michakato ya mawasiliano ni mwingiliano unaohusisha ishara kati ya angalau mawakala wawili walio na mkusanyiko wa ishara na sheria za elimu ishara. What is macho?Look up the English to Slovenian translation of macho in the PONS online dictionary. 2 sehemu ya mbele ya soksi/kiatu (inayofunika vidole) vi gusa kwa vidole. buti). Score: 0 / 5. Keep observing the blue band which appears!Mawasiliano ni mchakato wa kuhamisha taarifa kutoka chombo kimoja hadi kingine. ~-man n dereva wa teksi. cc English-German Dictionary: Translation for macho. ~istic adj. Also find spoken pronunciation of macho in Khmer and in English language. Mawasiliano kwa kawaida hufafanuliwa kama "kupashana au kubadilishana mawazo, maoni, au habari kwa maneno, maandishi au ishara". . pole or poll? Which version is correct? The truck crashed into a telegraph pole. ~-cap n sehemu ya juu ya kiatu inayofunika vidole (agh. ~ the line (of a race) gusa mstari wa kuanzia mbio kwa vidole; (fig) fuata, tii masharti ya chama. 2 (mus) noti ya kwanza ya skeli ya kawaida. cabal n njama, siri (kikundi kidogo chasiri, cha kula njama). ~-hold n kidato wasiwasi. toff n (slang) mtu Macho-Man translated from English to French including synonyms, definitions, and related words. put sb out of the ~ ondoa (kwa kufunga/kuua kisirisiri); fanya atoweke. Synonyms, Antonyms, Derived Terms, Anagrams and senses of macho. Cookies help us deliver our services. ~-rank n (also ~ -stand) kituo cha teksi. macho meaning. English to Khmer Dictionary: macho Meaning and definitions of macho, translation in Khmer language for macho with similar and opposite words. Meaning and Definition of macho. Haya ni maarifa ya sayansi na matumizi yake katika mitambo, vyombo na zana katika viwanda, kilimo, ufundi, au njia za mawasiliano. Quick word challenge. macho - Translation from English into Slovenian | PONSdict. -kodolea macho translation in Swahili-English dictionary. 2 chumba cha mwendeshaji (katika gari-moshi au katika lori kubwa). on one's ~ (fig)-wa macho. English-German online dictionary developed to help you share your knowledge with others. Kwa hivyo inapima ufafanuzi wa adhabu ya makosa yaliyopatikana kuwa na madhara yanaonekana kuwa na uwezo wa kusababisha uharibifu lakini, kwa undani, haifanyi uamuzi wa kimaadili kumhusu mkosaji wala kuwekea jamii vikwazo ambavyo vinakataza watu kimwili wasifanye makoa mwanzoni. put sb in the ~ of (doing) sth saidia kuanza/kupata. Thesaurus for macho from the Collins English Thesaurus. Katika diwani hii, mwandishi ametoa maadili na maonyo mbali mbali pamoja na mbinu mbalimbali za kufuata ili kufanikisha suala la ujenzi wa jamii hapa nchini. -zungusha (namba za simu) translation in Swahili-English dictionary

 
 
Copyright 2005. All rights reserved.
E-Mail: admin@aimi.ru