در سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع حداث شد . این شرکت  شامل ۱۰۰۰ متر سالن تولید میباشد.  دپو سالن آبکاری ۲۰۰ متری با استقرار ماشین آلات آلمانی شروع به کار کرد.

سال تاسیس:    ۶۴