در سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع شامل ۱۰۰۰ متر سالن تولید و دپو سالن آبکاری ۲۰۰ متری با استقرار ماشین آلات آلمانی شروع به کار کرد .