گروه محسنیان با استمداد از الطاف الهی از سال ۱۳۴۰ فعالیتهای بازرگانی خود را آغار نمود .
این گروه با سابقه حدود ۴ دهه فعالیت در زمینه صادرات و واردات محصولاتی اعم از سویا ، ذرت دامی ، گندم ، جو ، کنجد ، روغن و غیره ، قطبی شناخته شده در بازارهای کشور عزیزمان ایران اسلامی میباشد.
این گروه در سال ۱۳۸۴ تصمیمی اتخاذ کرد که فعالیتهای بازرگانی خود را در غالب شرکتی بنام فجر امید ایرانیان ادامه دهد .
لذا این شرکت مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ با شماره ۲۴۸۶۸۲ در تهران به ثبت رسید .
هم اکنون این شرکت در امتداد فعالیتهای ۴۰ ساله گروه محسنیان مشغول به فعالیتهای بازرگانی خود میباشد .