مؤسسه خیریـه فجر محسنیـان به شماره ثبت ۱۱۴۵۸ به منظـور انجام فعالیت های خیریه و سازماندهی آنها توسط گروه صنعتی و کشاورزی محسنیان در راستای نیل به اهداف والای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردید .
در طی این دوران با هدفمند کردن فعالیتهای قبلی که بیشتر در منطقه قزوین و روستاهای اطراف صورت می پذیرفت ، در اولین اقدام جامع ، هنرستان حضرت ولی عصر (عج ) را تاسیس نمود و تصمیم بر ادراه این مجموعه گرفت تا با دانش افزائی در بین جوانان منطقه آبیک و روستاهای اطراف چه از لحاظ دینی و معنوی و چه از نظر دانش فنی شرایط مناسب برای پیشرفت آنان را فراهم کند . گزارش عملکرد هنرستان در صفحه مربوطه در دسترس است .
اخیرا نیز به منظور اشتغالزائی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی ناشی از بیکاری جوانان ، مؤسسه “ در بازدید امام جمعه محترم قزوین آیت اله باریک بین از هنرستان ولی عصر و رایزنی با ایشان “ تصمیم بر احداث مجتمع کشت گلخانه ای گرفت که مجوزهای مربوطه دریافت شده و به یاری خداوند متعال برگ زرین دیگری بر توسعه های کشاورزی صورت گرفته در دوران پرشکوه انقلاب اسلامی در منطقه خواهد بود .